همايش ملي فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي برگزار مي شود

ریيس مرکز تحقيقات ایمنی فرآورده های طبيعی و گياهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بيان اینکه نزدیک به ۱۵ طرح در زمينه شناسایی گياهان دارویی در حال انجام است گفت: شناسایی مواد موثره فرآورده های طبيعی و گياهان دارویی، پراکنش این گياهان، اثرات استخراج و جداسازی آنها ا ز فعاليت های این مرکز است.

دکتر محمدرضا جليلوند در گفتوگو با خبرنگار ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هم اکنون نزدیک به ۱۵ طرح در زمينه شناسایی گياهان دارویی در حال انجام است. در همين راستا همایش ملی فرآورد ه های طبيعی و گياهان دارویی ۱۲ تا ۱۳ مهر در بجنورد برگزار می شود که این همایش به منظور توسعه پژوهش و برقراری ارتباط بين پژوهشگران این عرصه و توليدکنندگان است.

وی افزود: شناسایی پراکنش و بومی شناسی گياهان دارویی بررسی و آشکار كردن نقش حياتی و م هم فرآورده های طبيعی و گياهان دارویی بجنورد از دیگر اهداف برگزاری این همایش است. بررسی طب سنتی، روشهای حفاظت و حمایت از مراتع گياهان دارویی، کشت و اصﻼح و اهلی کردن گياهان دارویی، بهره برد اری اصولی از گياهان دارویی، اصﻼح الگوی توليد بسته بندی و مصرف گياهان دارویی از محورهای مورد بحث د ر این کنگره است.

جليلوند گفت: نظر ما براین است که عﻼوه بر توسعه آموزشهای علمی کاربردی فرآورده های طبي عی و گياهان دارویی، توسعه تکنولوژی، استخراج فرآورده های طبيعی و گياهان دارویی و فراورده های آن د ر پزشکی و صنایع مختلف را نيز داشته باشيم.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.