مطالب توسط

آبشامه

آبشامه آبشامه اندامی است به شکل یک کیسه که دور قلب را فرا گرفته و در واقع قلب در داخل آن قرار گرفته است . کیسه آبشامه که در طب به آن پریکارد گفته می شود از دو لایه بیرونی و درونی تشکیل شده است و در بین این دو لایه مایعی وجود دارد که […]