شنبه, خرداد 04, 1398

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

ژل های گیاهی
کتیراصمغ یاشیره ای است که ازساقه گیاهی بنام گون گرفته میشود این گیاه گونه های مختلفی دارد0براثرشکافهایی که ازساقه گون (محل اتصال ساقه وریشه) واردمی شوداین صمغ کم کم ازان  جاری میشودوپس ازمدت کوتاهی خشک میشودطبیعت ان سردوخشک میباشد ازپودرکتیرادرکارخانه های داروسازی برای قوام دهنده قرصها وبعضی داروهای ترکیبی گیاهی وشیمیایی استفاده میشودبه غیرازمصارف ژل پودرکتیرادربعضی ازداروهای ترکیبی ضدسرفه وخلط اورنیزکاربردداردوبصورت خوراکی مورد استفاده قرارمی گیرد درمصارف بهداشتی نیزشامپو وصابون ان دربازاروجوددارد ومیتوان گفت که امروزه کتیرا بصورت تجارت پرسودی درامده وموردتوجه جهانیان قرارگرفته است بهترین نوع کتیرادرایران دراستان کرمانشاه میرویدودرنقاط دیگرکشورمان نیزدردشتهاودامنه کوه هانیزمیروید ترکیبات شیمیایی : 15 تا10درصداب 4تا3درصدموادمعدنی 3درصدنشاسته –ماده تراگانتین که متشکل است ازاورونیک اسید که به چند مولکول قند ارابینوزمتصل است- باسورین شامل گالاکتورونیک اسید متصل به قندهای گالاکتوزوکسیلوز. خواص درمانی: ژل کتیرابهارک ازمرغوبترین نوع ان یعنی استراگالوسastragoolos تهیه شده و ازفرمولهای خاصی درفراوری ان استفاده گردیده لذااین ژل دررشد موهاتاثیربسزایی دارد0 این ژل حالت…شماره حساب شرکت

حساب صادرات - مصلی مشهد
0102855777000

طب سنتی و درمان بیماری ها

مشاوره رایگان

تلفن مشاوره

09154457206

09154437206

شبانه روزی

طب جایگزین

رژیم درمانی

طب معصوم (ع)