شنبه, خرداد 04, 1398

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

فراخوان کنگره ملي کشاورزي ارگانيک

نخستين کنگره ملی کشاورزی ارگانيک مهرماه در دانشگاه م حقق اردبيلی برگزار می شود . رئيس دانشگاه محقق اردبيلی در حاشيه بررسی سياست های دانشگاه های کشور در این دانشگاه گفت:ای ن کنگره 6 تا 8 مهرماه به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و دانشکده کشاورزی برگزار میشود. مسعودگنجی هدف اصلی ای ن کنگره را ارائه یافتههای جدید محققان در زمينه کشاورزی ارگانيک، تبادل نظر علمی دانشمندان این حوزه بـا همـدیگر برای توسعه کشاورزی ارگانيک ، کـاهش مصرف سمـوم و کودهـای شيميایی در تـوليد محصوﻻت کشاورزی و ترویج توليد محصول سالم و عاری از هر نوع مواد شيميایی خطرناک بيان کرد . وی گفت : پایگاه الکترونيکی این کنگره در سایت دانشگاه محقق اردبيلی تا 6 مرداد آمـاده پـذیرش مقاﻻت محققين و پژوهشگران میباشد .

منبع: اردبيل/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادیطب سنتی و درمان بیماری ها

مشاوره رایگان

تلفن مشاوره

09154457206

09154437206

شبانه روزی

طب جایگزین

رژیم درمانی

طب معصوم (ع)