شنبه, خرداد 04, 1398

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

تحریم دارویی

نامه اعتراضی کمیسیون بهداشت مجلس به تحریم دارویی ایران

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ، از تنظيم نامه اعتراض آميز به تحریم ناعادﻻنه دارویی ایران توسط کشورهای استکباری خبر داد و گفت: بر اساس قوانين بين المللی ، تحریم دارویی، غيرقانونی و امری ناپسند است.

عبدالرحمان رستميان با اشاره به نامه فاطمه هاشمی رئيس بنياد امور بيماریهای خاص به دبي ر کل سازمان ملل و نامه بنياد حمایت از بيماران هموفيلی به سازمان ملل در اعتراض به تحر یمهای دارویی کشورهای استکباری عليه مردم ایران ، گفت: بر اساس قوانين بينالمللی، تحریم دارویی غيرقانونی و امری ناپسند است.این عضو کمي سيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اینکه تحریمهای دارویی کشورهای غربی تنها منحصر به داروهای خاص نمیشود ، افزود: متأسفانه در چند سال اخير این کشورها محصوﻻتی مانند واکسن ، داروهای سرطان و داروهای خاص را تحریم کردهاند.


به گزارش سلامت نيوز به نقل از مهر ؛ رستميان با اعلام اینکه تحریم دارویی ایران ، نيت شوم کشورهای غربی را افشا کرده است، یادآور شد: به طور حتم اینگونه اقدامات ، اظهارات کشورهای غربی را درباره حمایت از حقوق بشر باطل میکند.وی با اشاره به برنامهریزی وزارت بهداشت د ر رابطه با ذخيره اقلام دارویی ، تصریح کرد: خوشبختانه این وزارتخانه از چند ماه پيش اقدام به ذخيره و انباشت اقلام دارویی کرده بود از اینرو تمامی داروها به جزء تعدادی از داروهای خاص بهميز ان کافی در کشور وجود دارد.


رستميان از تنظيم نامهای از سوی کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اعتراض به تحریم ناعادﻻ نه دارویی خبر داد و اعلام کرد: قرار شده است این نامه به سازمانهای بينالمللی در حوزه بهداشتی ارسال شود.عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اینکه متاسفانه هماکنون وزا رت بهداشت در توزیع تعدادی از داروهای خاص با مشکلاتی مواجه است ، افزود: بهطور حتم باید هر چه سریعتر تحریم دارویی ایران برداشته شود.

منبع خبر: سلامت نيوزطب سنتی و درمان بیماری ها

مشاوره رایگان

تلفن مشاوره

09154457206

09154437206

شبانه روزی

طب جایگزین

رژیم درمانی

طب معصوم (ع)