جمعه, ارديبهشت 06, 1398

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

تولید 350 قلم داروی سنتی در کشور

مشاور وزیر بهداشت و قائم مقام معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ت وليد 350 قلم داروی سنتی در کشور خبرداد و اظهار اميدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد صادرات داروهای سنتی توليد ملی به سایر کشورهای دنيا باشيم.

دکتر محمدرضا شمس اردکانی در گفتگو با مهر با اشاره به شعار امسال مبنی بر"توليدملی، حم ایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: یکی از بزرگترین سرمایههای معنوی و ظرفيتهای ن هفته ما ایرانيان طب سنتی ایرانی است که خوشبختانه با تدابير خوب دولت نهم و دهم در این زمين ه این سرمایه معنوی به منصه ظهور رسيده است.وی با اشاره به این که خوشبختانه طب سنتی به صورت فعال در کشور در حال ارائه خدمات به جامعه است بيان داشت: در همين راستا درمانگاهه ا و کلينيکهای تخصصی طب سنتی کشور با نام سلامتکده به مردم معرفی می شوند؛ در این سلامتکدهها چگونگی حفظ سلامت به مردم آموزش داده میشود و در صورتی که فردی سلامتی خود را ا ز دست داده باشد به کمک شيوههای درمانی سنتی میتوان سلامت افراد را به آنها باز گرداند.

مشاور وزیر بهداشت ضمن اشاره به ضرورت و اهميت احداث و راهاندازی این سلامتکده در شهرستا ن اردکان تصریح کرد: از آنجا که شهرستان اردکان از قدیم اﻻیام پایگاه علما و دانشمندان طب سنتی بوده است با حمایتهای وزارت بهداشت دانشکده طب سنتی و سلامتکده تخصصی طب سنتی در ای ن شهرستان راه اندازی شد.وی در خصوص جایگاه طب سنتی در کشور گفت: خوشبختانه طب سنتی در حال حاضر در کشور به رسميت شناخته شده است؛ از طرف دیگر در شهرستا نهای مختلف کشور دانشکدههای طب سنتی راه اندازی شده است که با کمک دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان هستيم.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر 200 نفر دانشجو در رشتههای طب سنتی و داروسازی سنتی در کشور در حال تحصيل هستند.شمس با بيا ن این که با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی کشور ایران توانستيم توليد داروهای گياهی مبتنی بر طب سنتی در کشور داشته باشيم از توليد 350 قلم داروی سنتی در کشور خبرداد و اظهاراميدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد صادرات داروه ای سنتی توليد ملی به سایرکشورهای دنيا باشيم.مشاور وزیر بهداشت یادآور شد: در حال حاضر تم ام داروهای سنتی توليد شده در کشور در داروخانههای سلامتکدههای طب سنتی از جمله سلامتکده تخصصی طب سنتی اردکان موجود و در دسترس مردم است.ساعاتی پيش فاز اول دومين سلامت کده تخصصی طب سنتی کشور در شهرستان اردکان افتتاح شد.

منبع : سلامت نيوزطب سنتی و درمان بیماری ها

مشاوره رایگان

تلفن مشاوره

09154457206

09154437206

شبانه روزی

طب جایگزین

رژیم درمانی

طب معصوم (ع)