بررسی میزان تاثیر آوای قرآن


چکيده:
این پژوهش تحقیقی نیمه تجربی است که به منظور بررسی میزان تأثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی قلب صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده در پژوهش سیاهه حالت، رگه اضطرابی برگر، پرسشنامه اطلاعات فردی، چک لیست ثبت علایم حیاتی، برگه ثبت تعداد دفعات و مدت زمان گوش کردن به آوای قرآن کریم است. تعداد ۸۰ نفر از بیماران با توجه به مشخصات نمونه انتخاب شدند. از این تعداد ۵۰ نفر در گروه آزمون تحت تأثیر متغیر مستقل (گوش کردن به آوای قرآن) از بعد از ظهر روز قبل از عمل جراحی تا صبح روز عمل قرار گرفتند و این گروه می توانستند. در این مدت زمان حداقل دو بار و هر بار ۱۵ دقیقه به آوای قرآن کریم گوش کنند و ۳۰ نفر در گروه شاهد قرار گرفتند که تحت تأثیر مداخله پژوهشگر نبوده و تنها از مراقبتهای معمولی بخش جراحی استفاده می کردند. اضطراب دو گروه بعد از ظهر روز قبل از عمل و صبح روز عمل با پرسشنامه چک و لیست ثبت علایم حیاتی سنجیده شد و در پایان نمونه گیری میزان کاهش اضطراب گروه آزمون و شاهد مقایسه شد. در تجزیه و تحلیل یافته های آزمون نشان داد که کاهش میزان اضطراب در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بیشتر است. همچنین میزان کاهش اضطراب با متغیر سن در گروه آزمون رابطه معنی داری نشان داد. در نهایت پژوهشگر نتیجه گرفت که مداخله پژوهش یعنی گوش کردن به آوای قرآن کریم به عنوان یک مراقبت قبل از عمل جراحی قلب سبب کاهش اضطراب روز جراحی می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.