تولید و فراوری

/
یکی از مشکلات بزرگی که طب جدید با وجود امتیاز های ظاهری آن نسبت به طب سنتی با خود به ارمغان آورده ، مصرف روز افزون داروهای شیمیای است که متاسفانه روزبروز شکل حادتری به خود می گیرد .در رابطه با پیامدهای این مسئله می توان به دو مورد بسیار مهم اشاره کرد : نخست اینکه بتریج پدیده ای به نام خود ایمنی شکل گرفته است که براثر مصرف مداوم ، بیرویه و گاهی بدمن توجه به طریقه مصرف خاص مصرف بعضی از داروها ، میکروب…

تولید و فراوری گیاهان دارویی

/
نکات مهمتولید به عرصه فراوری گیاهان دارویی گفته میشود که در زمینه ساخت انواع داروهای گیاهی از ترکیب چند گیاه که مکمل یکدیگر نیز میباشند یک داروی خاص گیاهی بدست اید . نحوه تولید داروهای گیاهی : 1- جمع اوری گیاهان از مزارع گیاهان دارویی و انتقال ان به محل نگهداری در کارخانه و یا محل تولید .2- سالن نگهداری گیاهان : که این سالن دارای خصوصیات زیر میباشد : الف ) محل نگهداری ریشه ها ب ) محل نگهداری ساقه ها ج ) …