تنبلی تخمدان

/
یکی از مشکلات شایع در بین دختران جوان مشکل تنبلی تخمدان یا PCO می باشد که با علامت اختلال قاعدگی، چاقی، افزایش موهای زائد بدن و گاهی ریزش مو و ... خودنمایی می کند. ?اساس درمان این بیماری گرم کردن رحم و تخمدانها به هر شیوه ممکن و مقدور است. توجه به نوع تغذیه و خوردن سردیها و مخصوصا یخ و بستنی در زمان پریود، نوع پوشش و بستن شکم و پهلوها، حمام نکردن در زمان حیض و ... از نکات مهم درمان این بیماری می…

افتادگی رحم ، شل شدگی رحم

/
اذخر ۳ عدد با جمع کننده داروی افتادگی رحم ۲ عدد فرفیون ۷ عدد شب مثل قرص هرشب یک نخود قرص خون ۳ بسته سویق سنجد ۲ بسته با آب شاهی حجامت ساقین پس از اتمام قرص خون طبق الگو