جلوه های درمانی قرآن کریم

/
مقدمه درحوزه علوم بشری، پزشکی، سرآمد همه دانش هاست چرا که فلسفه ی سایرعلوم بهره وری انسان از مواهب زندگی است واین هدف جز در پرتو سلامت جسم و جان میسر نیست . از این رو امام محمدباقر علیه السلام می فرماید : " بدان که نه هیچ دانشی چون جستن سلامت است ونه هیچ سلامتی چون سلامت دل"(تحف العقول ص 286)فلسفه احکام و قوانین اسلامی، تکامل مادی ومعنوی جامعه انسانی است، از نگاه اسلام، بزرگترین نعمت الهی، سلامت جسم …

سخنان امامان

/
 (وما آنچه از قرآن فرستادیم ، شفاء و رحمت برای اهل ایمان است )(سوره الاسراء آیة 82)حضرت علی (ع)فرمودند: قرآن ظاهرش شگفت آور و نیکو و باطنش  ژرف و بی پایان است.     قرآن اقیانوسی است بیکران که رسیدن به اعماقش جزبرای ائمّه هد ی علیهم السلام      میسرنیست وغیرازمعصومین کسی  نمی تواند به کُنه وذات قرآن وآیاتش دست رسی پیدا کند.    …