بررسی میزان تاثیر آوای قرآن

/
چکيده: این پژوهش تحقیقی نیمه تجربی است که به منظور بررسی میزان تأثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی قلب صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده در پژوهش سیاهه حالت، رگه اضطرابی برگر، پرسشنامه اطلاعات فردی، چک لیست ثبت علایم حیاتی، برگه ثبت تعداد دفعات و مدت زمان گوش کردن به آوای قرآن کریم است. تعداد 80 نفر از بیماران با توجه به مشخصات نمونه انتخاب شدند. از این تعداد 50 نفر در گروه آزمو…

تاثیر آوای قرآن در هنگام عمل جراحی

/
 براساس یك پژوهش علمی كه از سوی دکتر نیكبخت سفرآبادی انجام شده است، آوای قرآن كریم باعث كاهش شدت درد بیماران بعد از عمل جراحی شكم می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در این پژوهش كه چكیده‌ای از آن نیز در ماهنامه مسجد منتشر شده است، از 39 بیمار كه در بخشهای جراحی بیمارستان سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران تحت عمل جراحی شكم قرار گرفته بودند، 20 نفر از آنان برای این آزمون برگزیده شدند. این بیماران …