دعا درماني

/
مقدمهامروزه در سراسر جهان شاهد ظهور و توسعه بسياري از روش هاي درماني طب مکمل در يک ديد کل نگر  نسبت به جسم ، ذهن ، روان و روح انسان هستيم. اين ديدگاه در سال هاي اخير از پذيرش بالايي برخوردار گشته است .برخي از دانشمندان ، با انجام مطالعات علمي، در پي يافتن شواهدي مبني بر تاثير دعا بر سلامت جسمي و روحي انسان مي باشند. اگر چه ما مسلمانان که به قدرت و تاثير دعا اعتقاد داريم، از ارائه اين گونه شواه…

اثر دعا بر کاهش اضطراب

/
دعا به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی مطلق "خواندن" از آن منظور است. خداوند در آیه " وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِی وَلْیُؤْمِنُواْ بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ(بقره/ 186)"(1) وعده اجابت به بندگان خویش داده و با عطوفت خاصی خود را نزدیک به آنان ذکر کرده که دعای ایشان را به استجابت برساند.  نقش تربیتی دعا: دعا یاد خدا…