اشعه مادون قرمز

/
مادون در لغت به معناي زير دست و قرمز به معناي هر چه به رنگ خون باشد، است. پس ميتوان گفت كه مادون قرمز اشعه بسيار ريز و قرمز رنگ است  اطلاعات اوليه  كشف هرسل اولن گام در ايجاد پديده‌اي كه ما آن را طيف الكترومغناطيسي ميناميم. نور مرئي و پرتوهاي مادون قرمز دو نمونه اشكال فراواني از انرژي هستند كه توسط تمام اجسام موجود در زمين و اجرام آسماني تابانده ميشوند. مادون قرمز در طيف الكترومغناطيسي داراي مح…

اشعه ماورای بنفش چیست؟

/
 تشعشعات اشکال گوناگونی دارند که عبارتند از: اشعه نور ، اشعه حرارت ، اشعه ایکس و ماورای بنفش.طول موجهای تشعشعات به طرز شگفت انگیزی وسیع است.بلندترین طول موجها مربوط به امواج رادیویی و کوتاه ترین آنها مربوط به امواج گاما است.تقریبا حد میانی بلندترین و کوتاهترین طول موجها را امواج نوری یا تشعشعات قابل رویت تشکیل می دهند امواج نوری به خودی خود دارای تنوع گسترده ای از طول موج ها هستند و هر یک …

نور درمانی چیست؟

/
 نوردرمانی NBUVB یک درمان موثر و کم عارضه  فتوتراپی یا نوردرمانی عبارتست از درمان بیماریها توسط تابش نور ماوراء بنفش که یکی از روشهای مهم درمانی در بیماریهای مختلف  پوستی مانند برص ( ویتیلیگو ) و داء الصدف ( پسوریازیس ) محسوب می شود . جزء ماوراء بنفش نور خورشید با طول موج   بین 400-290 نانومتر اثرات متعددی بر روی پوست انسان دارد که دو عملکرد آن جهت…