درباره ماساژ درمانی

/
زمان ماساژ دادن:بهترین زمان را برای ماساژ كودكتان انتخاب كنید كه به دور از هرگونه عوامل مزاحم همچون زنگ تلفن، صدای تلویزیون و ...باشد. براي ماساژ دادن، بهتر است مواقعي را که کودک سر حال و با نشاط است، انتخاب کنيد.زمانی را انتخاب کنید که خود شما آرامش داشته باشید و کودک هم گرسنه نباشد، همچنین ماساژ دادن بلافاصله بعد از غذا خوردن کودک هم مناسب نیست.طریقه ی ماساژ دادن: ماساژ را با عجله انجام ندهید. ابتدا …

همه چیز درباره ماساژ درمانی

/
زمان ماساژ دادن:بهترین زمان را برای ماساژ كودكتان انتخاب كنید كه به دور از هرگونه عوامل مزاحم همچون زنگ تلفن، صدای تلویزیون و ...باشد. براي ماساژ دادن، بهتر است مواقعي را که کودک سر حال و با نشاط است، انتخاب کنيد.زمانی را انتخاب کنید که خود شما آرامش داشته باشید و کودک هم گرسنه نباشد، همچنین ماساژ دادن بلافاصله بعد از غذا خوردن کودک هم مناسب نیست.طریقه ی ماساژ دادن: ماساژ را با عجله انجام ندهید. ابتدا …