همه چیز درباره طب سوزنی:

/
طب سوزنی از پزشکی سنتی چین و سایر کشورهای شرق دور گرفته شده است، و بتدریج توسعه یافته استوسایل ابتدایی طب سوزنی، سوزن سنگی بوده و با دنبال پیشرفت فنون ذوب آهن سوزن فلزی تدریجا جایگزین سوزن سنگی شد و به این ترتیب، دامنه کاربرد طب سوزنی گسترده تر گردیده و روند توسعه طب سوزنی تسریع شد.به تدرج طب سوزنی در اروپا گسترش و توسعه یافت و پس از اروپا به آمریکا هم منتقل شد. از سال ۱۹۷۵ سازمان بهداشت جهانی (WHO) این…