درباره زالو درمانی

/
زالو از ٢۵٠٠ سال قبل در ھند، یونان، روم، ایران و سپس در اروپا مورد استفاده پزشکی داشته است. در قرن نوزدھم از این جانور کوچک برای درمان ھر دردی از جمله سردرد، تب، زخم ھای عفونی شده، دمل و آبسه، ورمھا،ھموروئید و . . . استفاده می‌شد. صدها سال قبل ازاینکه مردم مغرب زمین (اروپا وآمریکا…)زالو را بشناسند وبه خواص درمانی آن آگاهی یابند،درخاورمیانه طبیبان از زالو برای مقاصد درمانی استفاده می‌کردند.مصریها در۱۵۰۰ سال…