!!!!خود درمانی ممنوع

/
همه ما کم و بیش با افرادی در خانه و محل کار خود برخورد داشته‌ایم که به محض احساس یک ناخوشی و بیماری در خود و دیگران، دست به نسخه می‌شوند و پشت سرهم توصیه‌های دارویی را ردیف می‌کنند: اگر سرت درد می‌کند، یک استامینوفن بخور. گلوت درد می‌کند، چیزی نیست، یک سرماخوردگی ساده است، نیاز به دکتر رفتن ندارد. برو از داروخانه چند تا شربت و قرص و آمپول بگیر تمام است. وقتی از این افراد پرسیده می‌شود که از کجا می…