فراخوان ارسال مقاله به همايش طب سنتي و تاريخ پزشکي

/
مهلت ارسال مقاله به چهارمين همایش بين المللی پزشکی هسته ای ایران تا پایان شهریور اعلام شد . دبير علمی این همایش گفت : علاقه مندان می توانند آثار خود را به دبيرخانه همایش به نشانی شيراز - خيابان کریم خان زند - جنب استانداری - دانشکده پزشکی - طبقه هشتم - مرکز تحيقات و طب سنتی کد پستی : 34845794 و یا به آدرس الکترونيکی tim@sums.ac.ir ارسال کنند و یا برای کسب اطلاعات بيشتر به نشانی اینترنتی www.sums.ac مراجعه کنند…

فراخوان کنگره ملي کشاورزي ارگانيک

/
نخستين کنگره ملی کشاورزی ارگانيک مهرماه در دانشگاه م حقق اردبيلی برگزار می شود . رئيس دانشگاه محقق اردبيلی در حاشيه بررسی سياست های دانشگاه های کشور در این دانشگاه گفت:ای ن کنگره 6 تا 8 مهرماه به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و دانشکده کشاورزی برگزار میشود. مسعودگنجی هدف اصلی ای ن کنگره را ارائه یافتههای جدید محققان در زمينه کشاورزی ارگانيک، تبادل نظر علمی دانشمندان این حوزه بـا همـدیگر برای توسعه کشاورزی…

همايش ملي فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي برگزار مي شود

/
ریيس مرکز تحقيقات ایمنی فرآورده های طبيعی و گياهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بيان اینکه نزدیک به 15 طرح در زمينه شناسایی گياهان دارویی در حال انجام است گفت: شناسایی مواد موثره فرآورده های طبيعی و گياهان دارویی، پراکنش این گياهان، اثرات استخراج و جداسازی آنها ا ز فعاليت های این مرکز است. دکتر محمدرضا جليلوند در گفتوگو با خبرنگار ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هم اکنون نزدیک به …

برگزاري دو همايش ملي در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران

/
به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوري داشگاه تهران پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و موسسه حقوق تطبيقي با همكاري سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) و اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دو همايش ملي)مديريت و تجاري سازي مالكيت فكري (و(ارزش گذاري و تجاري سازي اختراعات، علائم تجاري و طرح هاي صنعتي (را با حضور تعدادي از سخنرانان برجسته خارجي و داخلي از 30 مهر ماه لغايت 3 آبان ماه سال جاري برگ…