فراخوان کنگره ملي کشاورزي ارگانيک

نخستين کنگره ملی کشاورزی ارگانيک مهرماه در دانشگاه م حقق اردبيلی برگزار می شود . رئيس دانشگاه محقق اردبيلی در حاشيه بررسی سياست های دانشگاه های کشور در این دانشگاه گفت:ای ن کنگره ۶ تا ۸ مهرماه به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و دانشکده کشاورزی برگزار میشود. مسعودگنجی هدف اصلی ای ن کنگره را ارائه یافتههای جدید محققان در زمينه کشاورزی ارگانيک، تبادل نظر علمی دانشمندان این حوزه بـا همـدیگر برای توسعه کشاورزی ارگانيک ، کـاهش مصرف سمـوم و کودهـای شيميایی در تـوليد محصوﻻت کشاورزی و ترویج توليد محصول سالم و عاری از هر نوع مواد شيميایی خطرناک بيان کرد . وی گفت : پایگاه الکترونيکی این کنگره در سایت دانشگاه محقق اردبيلی تا ۶ مرداد آمـاده پـذیرش مقاﻻت محققين و پژوهشگران میباشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.