طب سنتي در هالهاي از افكار ناقص افراد ناآگاه

دکتر محمد علی محققی، معاون آموزشی و سرپرست معاونت طب سنتی وزارت بهداشت در گفتگو با سينانيوز با توجه جایگاه طب سنتی بيان کرد: »طب سنتی یک مکتب نياکانی و تمدنی است که قرنها حاکميت داشته و ارزشها و دست آوردهای مناسبی برای خدمت رسانی به م ردم ارائه داده بنابراین باید در دولت نهم و دهم به عنوان یک طب احياء شده محسوب شود.«

وی افزود: »با گسترش عرصههای جدید و طب کلاسيک به صورت افراطی طب سنتی تا حدودی کنار گذا شته شد که خوشبختانه وزارت بهداشت متوجه این خلل، ضعف و ظلم در حوزه علمی شد و با ایجاد رشته دانشگاهی و رویکرد علمی در این زمينه منجر به احيای مجدد آن شد.« محققی با اشاره به پيشرفتهای علمی و حضور این طب در مراکز دانشگاهی گفت: »با پيگيریهای وزارت بهداشت در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی این حوزه از سلامت به پذیرش دانشجو پردا خت و در طول زمان ٨ دانشکده طب سنتی در ٨ دانشگاه دایر گردید و به موازات آن داروسازی طب سنتی نيز راه اندازی شد.« وی در پاسخ به سوال خبرنگار سينانيوز مبنی بر اینکه آیا از دید وزارت بهداشت گياهان دارویی بر طب سنتی ترجيح داده میشوند یا خير،گفت: »یکی از شاخ ههای طب سنتی و کلاسيک گياهان دارویی است که ریشه در توليد بسياری از گياهان شيميایی دارد. طب سنتی بر مبنای پيشگيری، اصلاح آداب و شيوههای رفتار زندگی، معنویات و سلامت استوار است. افرادی که اظهار می کنند طب سنتی تنها به یک بُعد میپردازد به طور یقين شناخت درستی از این طب نداشته اند م تاسفانه در این زمينه افرادی وجود دارند که نسبت به این حوزه تنها ادعا می کنند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.