تحریم دارویی

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ، از تنظيم نامه اعتراض آميز به تحریم ناعادﻻنه دارویی ایران توسط کشورهای استکباری خبر داد و گفت: بر اساس قوانين بين المللی ، تحریم دارویی، غيرقانونی و امری ناپسند است.

عبدالرحمان رستميان با اشاره به نامه فاطمه هاشمی رئيس بنياد امور بيماریهای خاص به دبي ر کل سازمان ملل و نامه بنياد حمایت از بيماران هموفيلی به سازمان ملل در اعتراض به تحر یمهای دارویی کشورهای استکباری عليه مردم ایران ، گفت: بر اساس قوانين بينالمللی، تحریم دارویی غيرقانونی و امری ناپسند است.این عضو کمي سيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اینکه تحریمهای دارویی کشورهای غربی تنها منحصر به داروهای خاص نمیشود ، افزود: متأسفانه در چند سال اخير این کشورها محصوﻻتی مانند واکسن ، داروهای سرطان و داروهای خاص را تحریم کردهاند.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از مهر ؛ رستميان با اعلام اینکه تحریم دارویی ایران ، نيت شوم کشورهای غربی را افشا کرده است، یادآور شد: به طور حتم اینگونه اقدامات ، اظهارات کشورهای غربی را درباره حمایت از حقوق بشر باطل میکند.وی با اشاره به برنامهریزی وزارت بهداشت د ر رابطه با ذخيره اقلام دارویی ، تصریح کرد: خوشبختانه این وزارتخانه از چند ماه پيش اقدام به ذخيره و انباشت اقلام دارویی کرده بود از اینرو تمامی داروها به جزء تعدادی از داروهای خاص بهميز ان کافی در کشور وجود دارد.

رستميان از تنظيم نامهای از سوی کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اعتراض به تحریم ناعادﻻ نه دارویی خبر داد و اعلام کرد: قرار شده است این نامه به سازمانهای بينالمللی در حوزه بهداشتی ارسال شود.عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اینکه متاسفانه هماکنون وزا رت بهداشت در توزیع تعدادی از داروهای خاص با مشکلاتی مواجه است ، افزود: بهطور حتم باید هر چه سریعتر تحریم دارویی ایران برداشته شود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.